Energetske dozvole za obnovljive izvore energije bice dodeljivane na javnim konkursima

Energetske dozvole za obnovljive izvore energije bice dodeljivane na javnim konkursima

U Srbiji bice dodeljivane na javnim konkursima, najavila je ministrka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlovic.

Ona je kazala da ce ministartsvo napraviti pravilnik po kome ce morati da postoji javni poziv za dodelu energetskih dozvola po lokacijama. Kako je istakla, pravilnikom ce biti ograniceno vreme za koje investitor mora da završi, ili bar do odredenog stepena izgradi objekat.

To je neophodno kako se ne bi desilo da neko ima energetsku dozvolu koju produžava svake dve godine, kao i da investitor ni posle osam dina nije završio elektranu.
Ako investitor za dve godine u odredenom procentu ne izgradi elektranu, dozvola ce biti oduzeta, istakla je ministar.

Plan je i da Ministarstvo pripremi sve dozvole koje su potrebne potencijalnom investitoru za realizaciju projekta, objasn ila je ona i napomenula da je trenutno potrebno 27 dozvola za izgradnju male hidroelektrane.
Obnovljivi izvori energije u Srbiji nisu iskorišceni jer se dugo cekalo na zakone i podzakonska akta, a oni koji su koristili te obnovljive izvore energije radili su to uglavnom za sopstvene potrebe, ukazala je Mihajlovic.
Prema njenim recima, geotermalna energija kojom je Srbija bogata najviše se koristila za plastenike, a iz te energije može da se dobije toplotna energija.

Plan Ministarstva u oblasti energetske efikasnosti jeste i da toplane koje rade na gas, ugalj ili mazut polako krenu da koriste biomasu. Na taj nacin koristice cisti izvor energije i pored toplotne proizvodice i elektricnu energiju kao povlašceni proizvodaci, istakla je Mihajlovic.

No Comments

Post A Comment