Hit energy krediti

cacanska-banka

Hit energy krediti

Prateći globalne energetske trendove, Čačanska banka je zajedno sa Green for Growth Fund, u svoju kreditnu ponudu uvrstila Hit energy kredite za uštedu energije i korišćenje obnovljivih izvora energije. Investiranjem u ovakvu vrstu projekata značajno se može doprineti smanjenu troškova energije, a samim tim i smanjenju ukupnih troškova.

cacanska-banka-tabela

Šta je energetska efikasnost?

Energetski efikasan uređaj ima visok stepen korisnog dejstva, tj. male gubitke prilikom transformacije jednog vida energije u drugi. Na primer, „obična“ sijalica veliki deo električne energije pretvara u toplotnu energiju, a samo mali u korisnu svetlosnu energiju. U tom smislu, ona je energetski neefikasan uređaj.Poboljšanje energetske efikasnosti predstavlja izbegavanje (smanjenje) gubitaka energije bez narušavanja komfora, standarda života ili ekonomske aktivnosti i može se sprovesti kako u oblasti proizvodnje, tako i u oblasti potrošnje energije.

Šta su obnovljivi izvori energije?

Osnovni obnovljivi izvori energije su: sunce (solarna energija), vetar, voda u pokretu (reke, plima i oseka, morski talasi), toplota unutrašnjosti Zemlje (geotermalna energija u obliku tople vode ili pare, toplota stena) i biomasa (drvo, organski otpad, ostaci iz poljoprivredne proizvodnje i razne biljke uljarice).

Mogući projekti

 • Izolacija spoljnih zidova i krovova, zamena spoljnih prozora i spoljnih vrata
 • Zamena starih sistema grejanja modernim sistemima
 • Zamena klasičnih kotlova efikasnijim kondenzacionim kotlovima ili kotlovima na pelet
 • Ugradnja energetski efikasnih sistema rasvete
 • Solarno termalni sistemi za toplu sanitarnu vodu
 • Zamena konvencionalnog sistema grejanja toplotnom pumpom
 • Mašine, oprema za proizvodnju
 • Optimizacija kotlovskog postrojenja
 • Instrumenti kontrole i automatika
 • Zamena pumpi
 • Zamena ventilatora i drugih motora
 • Ugradnja frekventnog regulatora
 • Rekuperacija toplote, optimizacija ventilacionih sistema, zamena čilera itd.
 • Rekuperacija toplote
 • Veći ili kompleksniji solarno termalni sistemi
 • Izolacija cevovoda

Izvor: Čačanska banka

No Comments

Post A Comment