Obaveštenje o promeni cena prirodnog gasa

Vesti gas

Obaveštenje o promeni cena prirodnog gasa

Poštovani potrošači,

Obaveštavamo vas da će cena prirodnog gasa počev od 15.11.2014. godine za kategoriju kupaca “mala potrošnja – domaćinstva” iznositi 48,82 din/m³ gasa. Nova cena će se primenjivati na drugu polovinu novembarske potrošnje a biće iskazana na računima koji će se potrošačima dostaviti u decembru 2014. godine.

Cena prirodnog gasa za ostale grupe kupaca na distributivnoj gasnoj mreži niskog pritiska iznosiće 46,68 din/m³, dok će  za grupe kupaca na distributivnoj gasnoj mreži srednjeg pritiska iznositi 44,69 din/m³. Nova cena za ove grupe kupaca primenjivaće se od 01.11.2014. godine.

Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje utvrđena je u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje (“Službeni glasnik RS” broj 75/14).

Savet Agencije za energetiku RS je na 276. sednici održanoj 14.10.2014. godine, u skladu sa Zakonom o energetici, doneo Odluku o davanju saglasnosti na Odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje.

S postovanje,

Novi Sad – Gas DP.

Izvor: http://www.novisadgas.rs/

No Comments

Post A Comment