Ekonomičnost
ARTEL toplotnih pumpi

INOVATIVNI I ENERGETSKI EFIKASNI PROIZVODI

Toplotne pumpe predstavljaju ekonomično i savremeno rešenje grejanja i hlađenja objekta. Nova generacija ARTEL toplotnih pumpi ima najvišu klasu energetske efikasnosti zahvaljujući inovativnoj tehnologiji. Korišćenjem toplotnih pumpi značajno se smanjuju računi za grejanje u odnosu na korišćenje konvencionalnih energenata kao što su gas ili drva. Ekonomičnost toplotnih pumpi se ogleda u njihovom radu, prvenstveno zbog visokog stepena iskorišćenja i zbog činjenice da je potrebno platiti samo jedan deo uložene energije. Električna energija potrebna je za rad kompresora, bunarske i cirkulacione pumpe.

Za toplotne pumpe, koje se danas primenjuju, može se reći da omogućavaju da sa uloženih 1 kWh električne energije u grejni sistem predaju 3 do 5,5 kWh toplotne energije. Na taj način drastično se smanjuju troškovi grejanja.

Toplotna pumpa koristi obnovljive izvore energije – energiju podzemnih voda, zemlje ili vazduha da bi grejala ili hladila objekat. Ovaj sistem je korak ispred drugih konvencionalnih sistema grejanja. Ekonomičnost toplotnih pumpi i energetska efikasnost su njihove dve glavne karakteristike, s obzirom na to da korisnik plaća samo deo ukupne toplotne energije.

Uštede za određeni objekat koje se ostvaruju korišćenjem toplotne pumpe zavise od nekoliko faktora. Pre svega tipa osnovnog izvora energije, veličine objekta i njegove izolacije, kao i načina na koji je izvedena postojeća instalacija grejanja i njenog kvaliteta. Ipak, ulaganje u toplotnu pumpu se uvek isplati, bilo da se gradi novi objekat ili renovira stari.

Bitna razlika između sistema grejanja sa toplotnom pumpom i klasičnog je što se toplotne pumpe mogu koristiti i za hlađenje objekata, pa se tako ostvaruju dodatne uštede. Efikasnost sistema se dalje može povećati i obezbeđivanjem sanitarne tople vode u objektu, što dodatno smanjuje račun za utrošenu električnu energiju. Uz pomoć toplotne pumpe može se zagrevati i voda u bazenu.

STEPEN ISKORIŠĆENJA TOPLOTNE PUMPE

Koeficijent grejanja ili COP, predstavlja odnos potrošene struje i dobijene toplotne energije. Jedina energija koja se plaća pri radu ovakvog sistema je struja za pokretanje kompresora, pri čemu se za 1 kWh električne energije dobija i do 5,5 kWh toplote. Pri takvom radu COP je jednak 5,5. Za razliku od svakog drugog uređaja za grejanje, kod koga mora da se plati mnogo više energije nego što se iskoristi, kod toplotne pumpe je to suprotno.
Bitno je napomenuti da stepen korisnosti, COP, toplotne pumpe najviše zavisi od tipa izvora (voda, zemlja, vazduh) i izlazne temperature toplotne pumpe. Iz tog razloga su se kao najekonomičnije na našim prostorima pokazale toplotne pumpe tipa voda-voda, budući da temperatura vode u bunarima ima vrlo male oscilacije u toku godine i dovoljno je visoka da se postignu odlični rezultati.