Troškovi sistema i
cena toplotnih pumpi

INVESTICIJA KOJA SE ISPLATI ZA OKO TRI DO PET GODINA

TROŠKOVI SISTEMA TOPLOTNIH PUMPI

Kada razmišljamo o sistemu grejanja za stambeni objekat, jedna od najbitnijih stavki o kojoj vodimo računa je cena. Prilikom kupovine toplotnih pumpi ljudi se često opredele za tip vazduh-voda bez mnogo udubljivanja u materiju, računajući da su jednostavna montaža i niža cena dovoljni razlozi. Razlika u ulaganju, kada je u pitanju „ključ u ruke“ između tri vrste sistema grejanja jeste zanemarljiva, ali su efikasnost i performanse veoma bitni.

Osim što su energetski efikasne i ekološki podobne, ARTEL toplotne pumpe imaju i višestruku funkcionalnost. Naime, mogu se koristiti kao dodatak postojećem kućnom sistemu za zagrevanje vode i kao zamena ili dopuna tradicionalnim načinima grejanja objekta, a sve to uz višestruko smanjenje emisije ugljen-dioksida i bez velike potrošnje električne energije.

Cena toplotne pumpe

Ugradnja sistema grejanja sa toplotnom pumpom košta više nego ugradnja centralnog grejanja na čvrsta goriva ili gas. Međutim, uprkos nešto višim troškovima ugradnje, ulaganje se može isplatiti već za 5 godina. Sama toplotna pumpa košta između 3.500 – 4.000 EUR, a ceo sistem oko 8.000 EUR. Tu su uračunati troškovi ugradnje, uređaji i oprema. Cene se formiraju u zavisnosti od više faktora, pa nije moguće dati opštu procenu bez detaljnih informacija o tipu i lokaciji objekta. Toplotne pumpe su zanimljive za vlasnike kuća, posebno onih koji u svom dvorištu imaju bunar, čija voda stalno ima istu temperaturu.

toplotna pumpa vazduh-voda

Toplotne pumpe vazduh-voda gde je izvor toplote vazduh su jeftinije i jednostavnije za održavanje. Praktično kod njih skoro da i nema održavanja, jer kada se jednom instaliraju, one rade kao klima uređaji dugi niz godina.
Sa druge strane sistem vazduh-voda ima manju efikasanost od toplotnih pumpi koje koriste energiju zemlje ili vode. Može da se koristi na temperaturi do -20°C, ali njihova efikasnost drastično opada kada se temperatura spusti ispod nule. Tada je potrebno utrošiti više električne energije za rad pumpe. I pored toga, grejanje toplotnom pumpom vazduh-voda je i dalje efikasnije u poređenju sa konvencionalnim sistemima grejanja.

toplotna pumpa voda-voda

Toplotne pumpe voda-voda koje koriste toplotu vode su najefikasnije, ali su skuplje od toplotnih pumpi koje koriste vazduh. Prednost sistema grejanja sa toplotnom pumpom voda-voda je ta što radi podjednako dobro i na niskoj i na visokoj temperaturi. Toplotne pumpe tipa voda-voda stvaraju više toplote od potrošene električne energije nego bilo koja druga tehnologija toplotnih pumpi. Grejni broj (COP) za ovu vrstu pumpi je veći od 5, što znači da se za 1 kW električne energije koju potroši pumpa za rad kompresora, dobija više od 5 kW grejne snage. Toplotne pumpe voda-voda su ekonomski najprihvatljivije po pitanju dugoročnih troškova grejanja i hlađenja.

toplotna pumpa zemlja-voda

Toplotna pumpa zemlja-voda je najskuplja od sve tri vrste toplotnih pumpi. Cena zavisi od načina izvođenja ugradnje, budući da su geotermalne toplotne pumpe tehnički najzahtevnije. Ovakvi sistemi zahtevaju precizno planiranje i tačan proračun u odabiru odgovarajućih bušotina, odnosno podzemnih sondi. Za razliku od geosondi, ugradnja kolektora ne zahteva duboke bušotine, pošto se nalaze neposredno ispod površine tla. Ukoliko se sve uradi kako treba, oba sistema predstavljaju veoma efikasno rešenje za grejanje. Cena ovakvog sistema je između 5.000 i 10.000 EUR.