TOPLOTNE PUMPE ARTEL

Naše rešenje za Vaše savršeno grejanje!

 • Visoka energetska efikasnost COP > 5 zahvaljujući inovativnoj tehnologiji
 • Pokrivaju sve oblasti primene – od porodičnih kuća do višestambenih, poslovnih i industrijskih objekata
 • Ušteda u troškovima električne energije
 • Korišćenje ekološke energije iz okruženja
 • Jednostavna ugradnja zahvaljujući kompletiranom sistemu
 • Visok kvalitet uređaja
 • Jednostavno i praktično upravljanje putem pametnog telefona

O TOPLOTNIM PUMPAMA

Toplotne pumpe su inovativni uređaji koji koriste principe termodinamike kako bi efikasno prenosile toplotnu energiju iz jednog prostora u drugi. One mogu koristiti različite izvore toplote, poput vazduha, zemlje ili vode, i konvertovati tu toplotu u korisnu energiju za grejanje ili hlađenje prostora.

Toplotne pumpe su ekološki prihvatljiva rešenja za grejanje i hlađenje, jer koriste obnovljive izvore toplote i značajno smanjuju emisiju štetnih gasova. Takođe, one pružaju veoma efikasan način za regulaciju temperature u domovima, poslovnim prostorima i industrijskim objektima.

Ove pumpe mogu obezbediti visok stepen energetske efikasnosti, jer za svaki uloženi kilovat energije mogu proizvesti više kilovata toplotne energije. Ovo je posebno važno u uslovima u kojima je grejanje ili hlađenje ključno, jer može značajno smanjiti potrošnju energije i troškove za klijente.

Toplotne pumpe su takođe prilagodljive i mogu se koristiti u različitim vrstama zgrada i okruženjima. Mogu se integrisati u postojeće sisteme grejanja i hlađenja ili se mogu koristiti kao samostalni sistemi. Osim što pružaju udobnost, ove pumpe mogu smanjiti zavisnost od fosilnih goriva i doprineti održivosti i zaštiti životne sredine.

Ukratko, toplotne pumpe predstavljaju moderno i efikasno rešenje za grejanje i hlađenje, pružajući udobnost, energetsku efikasnost i smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu. Razvoj softvera za upravljanje toplotnim pumpama igra ključnu ulogu u optimizaciji njihove performanse, kontroli temperature i pružanju intuitivnog korisničkog iskustva.

VRSTE TOPLOTNIH PUMPI

Postoji više vrsta toplotnih pumpi u odnosu na to koji izvor toplote toplotna pumpa koristi za svoj rad. Ukoliko se kao osnovni izvor energije koristi vazduh, tada se taj tip toplotne pumpe zove vazduh-voda. Ako se kao osnovni izvor koristi bunarska voda, onda se taj tip naziva voda-voda. Na kraju, ukoliko se koristi toplota zemlje onda se taj tip pumpe naziva zemlja-voda.

Svaki od ovih sistema ima svoje prednosti i nedostatke, a koji je tip toplotne pumpe najpogodniji za određeni objekat zavisi od više faktora. Bitna razlika između ovog sistema grejanja i klasičnog je što se toplotne pumpe mogu koristiti i za hlađenje objekata, pa se tako ostvaruju dodatne uštede.

Princip rada toplotne pumpe voda-voda

Princip rada TP-e voda-voda

Princip rada toplotne pumpe vazduh-voda

Princip rada TP-e vazduh-voda

Princip rada toplotne pumpe zemlja-voda geosonde

Princip rada TP-e zemlja-voda (geosonda)

Princip rada TOPLOTNE PUMPE

Toplotna pumpa akumulira toplotu iz podzemnih voda, vazduha ili zemlje. Međutim, temperatura okoline preniska je za potrebe grejanja. Kako bi se ta temperatura povećala, u sistemu toplotne pumpe kao posrednik kruži rashladno sredstvo vrlo niske temperature – freon. Freon je specifična tečnost koja u zavisnosti od pritiska na kom se nalazi, menja svoje agregatno stanje i temperaturu. To stanje više temperature se koristi za zagrevanje objekata zimi, a leti se okretanjem ciklusa umesto toplotne energije dobija energija za hlađenje. Ovakav zatvoreni, kružni ciklus, je vrlo ekonomičan.

Sistem grejanja toplotnim pumpama sastoji se od izvora toplotne energije, same toplotne pumpe i sistema za distribuciju toplotne energije.

  1. Toplotna energija koja se uzima iz okoline ulazi u izmenjivač toplote – isparivač. U isparivaču se nalazi rashladno sredstvo (freon) koji absorbuje deo te energije, što dovodi do njegovog isparavanja.
  2. Freon se zatim pretvara u gas i ulazi u kompresor i podiže se na viši pritisak što dovodi do značajnog povećanja njegove temperature.
  3. Toplota energija se pomoću drugog izmenjivača toplote – kondenzatora prenosi na sistem za grejanje.
  4. Zahvaljujući predaji toplotne energije freon se vraća na prvobitnu temperaturu i ponovo postaje tečno. Zatim se dovodi do ekspanzionog ventila, gde se tokom tog procesa značajno hladi. Potom se vraća u isparivač gde ponovo može apsorbovati energiju iz okoline i ciklus kreće ispočetka.
tok energije

UTROŠAK ENERGIJE

Utrošak energije je ključni faktor koji utiče na ekonomsku isplativost i ekološku održivost toplotnih pumpi. Investiranje u visoko efikasne modele i redovno održavanje može vam pomoći da dugoročno uštedite na troškovima energije za grejanje. Za toplotne pumpe, koje se danas primenjuju, može se reći da omogućavaju da sa uloženih 1 kWh električne energije u grejni sistem predaju 3 do 5,5 kWh toplotne energije. Konačni odnos uložene i dobijene energije zavisi od tipa osnovnog izvora energije, ugrađene instalacije i njenog kvaliteta.

ŠTA JE TO KOEFICIJENT PERFORMANSI ILI COP?

Koeficijent performansi (COP) je mera energetske efikasnosti toplotne pumpe. On se koristi kako bi se odredila sposobnost toplotne pumpe da efikasno pretvara uloženu električnu energiju u korisnu toplotnu energiju.

Koeficijent performansi se izračunava kao odnos između isporučene toplotne energije i potrošene električne energije. Što je veći COP, to je toplotna pumpa energetski efikasnija. To znači da sa manje uložene električne energije proizvodi više toplote. Idealno, želimo što veći COP jer to znači da toplotna pumpa troši manje električne energije i ima manje operativne troškove za postizanje istog nivoa grejanja ili hlađenja.

OD ČEGA ZAVISI STEPEN ISKORIŠĆENJA TOPLOTNE PUMPE?

COP varira u zavisnosti od različitih faktora, uključujući temperaturu spoljnog okruženja i tipa izvora toplotne pumpe (vazduh, voda, zemlja) i izlazne temperature toplotne pumpe. Iz tog razloga su se kao najekonomičnije na našim prostorima pokazale toplotne pumpe tipa voda-voda, budući da temperatura vode u bunarima ima vrlo male oscilacije u toku godine i dovoljno je visoka da se postignu odlični rezultati.

Primena toplotnih pumpi

Stambeni objekti

 

Najčešća primena toplotnih pumpi je u stambenim objektima. Mogu se koristiti za podno grejanje, radijatore, ili klimatizaciju.

Komercijalni objekti

 

Poslovni i komercijalni prostori takođe koriste toplotne pumpe za održavanje ugodne klime.

Industrijski objekti

 

U mnogim industrijskim postrojenjima toplotne pumpe igraju ključnu ulogu u procesima grejanja i hlađenja.

Grejanje sanitarne vode

 

Grejanje sanitarne vode je ključni deo svakodnevnog života u svakom domu i komercijalnom objektu.

Grejanje bazenske vode

 

Toplotne pumpe se koriste za grejanje bazena, čime se produžava sezona korišćenja bazena.

Prednosti ARTEL toplotnih pumpi

Ekonomično

 • Visoka energetska efikasnost (COP) zahvaljujući inovativnoj tehnologiji – Nova generacija ARTEL toplotnih pumpi ima najvišu klasu energetske efikasnosti.
 • Ušteda u troškovima električne energije – Korišćenjem toplotnih pumpi značajno se smanjuju računi za grejanje u odnosu na korišćenje konvencionalnih energenata kao što su gas ili drva.

Ekološko

 • Korišćenje ekološke energije iz okruženja – Nova generacija ARTEL toplotnih pumpi koristi manje energije i ima nižu emisiju CO2, čime se smanjuje negativan uticaj na životnu sredinu.
 • Odgovornost prema energiji i životnoj sredini – Stabilna/konstantna efikasnost korišćenjem energije iz okruženja.
 • Nizak nivo buke – Izuzetno tih rad, zahvaljujući zvučno izolovanoj konstrukciji, čini ARTEL toplotne pumpe prikladnim za upotrebu i u gusto naseljenim sredinama.

Lako rukovanje

 • Brza ugradnja zahvaljujući kompletiranom sistemu – Lak pristup svim komponentama zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji sistema koja štedi vreme i prostor.
 • Smartphone aplikacija za jednostavno i praktično upravljanje dok ste van kuće – Tehnologija upravljanja sistemom preko pametnih telefona (putem wifi mreže), korisnicima omogućava nadzor i daljinsku kontrolu u bilo kom trenutku, sa bilo koje lokacije.

Fleksibilno

 • Može se koristiti kako za grejanje i hlađenje objekta, tako i za pripremanje tople vode u objektu – Bojleri su posebno prilagođeni za rad sa ARTEL toplotnim pumpama za stabilnije snabdevanje sanitarnom toplom vodom – bez gubitka toplote.
 • Mogućnost zagrevanja bazenske vode.
 • Ekonomična funkcija hlađenja objekta – Opciona funkcija pasivnog hlađenja pruža jeftino hlađenje leti.
 • Jednostavno se kombinuje sa solarnim panelima za podršku sistemu grejanja i veću ekološku ravnotežu.

Pouzdano

 • Visok kvalitet uređaja – Naše reference su naša najbolja preporuka.
 • Tehnička podrška i održavanje – Pružamo profesionalnu podršku, održavanje i servisiranje ugrađenih uređaja. Terensko iskustvo sa više stotina različitih objekata znanje je koje se ne može izmeriti.
 • Profesionalna ekipa inženjera i tehničara – Naši zaposleni su posvećeni struci, sa velikim iskustvom u oblasti energetike. Bogato iskustvo naših inženjera osigurava pravilan izbor uređaja i sistema.