ARTEL TOPLOTNA PUMPA VAZDUH-VODA

VISOK I STABILAN KAPACITET GREJANJA NA NISKOJ SPOLJAŠNJOJ TEMPERATURI

toplotna pumpa vazduh-voda ikonice

Toplotne pumpe vazduh-voda su široko prisutne na tržištu i predstavljaju inovativno rešenje za grejanje i klimatizaciju. Ove sisteme odlikuje korišćenje spoljnog vazduha kao obnovljivog izvora energije, čineći ih idealnim za nove objekte, kao i za one sa visokim energetskim zahtevima i ekološkim standardima. Ovi sistemi su jednostavni za instalaciju kako u novim tako i u postojećim objektima, omogućavajući značajne uštede u električnoj energiji uz obezbeđivanje udobnog i pouzdanog grejanja. ARTEL je razvio toplotne pumpe vazduh-voda sa EVI Scroll kompresorima, čija sposobnost rada pri niskim temperaturama zadovoljava sve potrebe za grejanjem (uključujući podno grejanje) i klimatizacijom prostora (putem fan coil uređaja).

Iako toplotne pumpe koje koriste vazduh kao izvor toplote mogu biti manje efikasne u poređenju sa sistemima koji koriste energiju zemlje ili vode, i dalje predstavljaju znatno energetski efikasniju opciju u odnosu na konvencionalne izvore energije poput struje, gasa i uglja. Godišnje uštede u troškovima postaju evidentne, pružajući dodatnu ekonomsku prednost. Takođe, instalacija ovih sistema obično zahteva manje investicije, čineći ih pristupačnim rešenjem za mnoge. Iz 1kWh električne energije ARTEL toplotna pumpa vazduh-voda proizvede 3-4 puta više energije za grejanje.

ARTEL toplotne pumpe vazduh-voda predstavljaju visoko efikasno rešenje koje je idealno kako za domaćinstva i poslovne prostore, tako i za pojedinačne stanove različite kvadrature. Korišćenjem ovih naprednih uređaja postižu se značajne uštede u potrošnji energije, što se odražava na smanjenje mesečnih troškova za grejanje i hlađenje objekta. Dodatna prednost je fleksibilnost ovih sistema, koji mogu da rade samostalno ili u kombinaciji sa drugim grejnim sistemima, uključujući gasne ili električne kotlove, kako bi se postigla optimalna efikasnost i udobnost.

Kako Rade Toplotne Pumpe Vazduh-Voda?

Toplotne pumpe vazduh-voda koriste princip apsorpcije i kompresije toplote iz vazduha. Ovaj proces počinje prikupljanjem toplote iz spoljnog vazduha pomoću spoljnih jedinica. Zatim se koristi kompresija rashladnog fluida kako bi se podignuta temperatura prenela u unutrašnje grejne sisteme objekta. Ovaj ciklus omogućava grejanje prostora u hladnim mesecima i hlađenje tokom letnjih meseci.

Princip rada toplotne pumpe vazduh-voda

Komponente toplotnih pumpi vazduh-voda

Toplotne pumpe vazduh-voda sastoje se iz nekoliko ključnih komponenata koje omogućavaju njihovu funkcionalnost. Toplotne pumpe kompanije ARTEL tipa vazduh-voda su posebne konstrukcije zasnovane na Enhanced vapor injectionEVI tehnologiji. Copeland EVI scroll kompresor se zasniva na pojačanom ubrizgavanju pare, što daje veći stepen kompresije, pa samim tim i veći i stabilniji kapacitet na vrlo niskim temperaturama. To znači da je pad kapaciteta uređaja u grejanju neznatan pri niskim vrednostima spoljne temperature.

Toplotna pumpa vazduh-voda se sastoji iz dve posebne jedinice: spoljašnje, u kojoj se nalazi ventilator i vazdušni izmenjivač i unutrašnje, u kojoj se nalazi kompresor, ekspanzioni ventil, freonske komponente, samostalni kontroler i kompletna ARTEL elektronika sa touch display-om za kontrolu rada toplotne pumpe. Jedinice su međusobno spojene izolovanim bakarnim cevima.

COPELAND EVI kompresor daje veći i stabilniji kapacitet na niskim temperaturama

ALCO freonska komponenta (presostat) meri pritiske u sistemu

EMERSON ekspanzioni ventil – kontroliše protok freona u isparivaču

EMERSON kontroler – upravlja T ekspanzionim ventilima i meri temperaturu na usisu kompresora

Filter sušač – Uklanja štetne elemente koje kruže zajedno sa freonom i uljem u freonskom sistemu

ARTEL elektronika obezbeđuje kontrolu i nesmetan rad toplotne pumpe i ostalih komponenti

Touch display – Omogućava lako rukovanje funkcijama toplotne pumpe

PREDNOSTI TOPLOTNIH PUMPI VAZDUH-VODA

Ekonomično

  • Visoka energetska efikasnost – Toplotne pumpe vazduh-voda postižu visoke koeficijente performansi (COP), čime obezbeđuju efikasno korišćenje električne energije za proizvodnju toplote.
  • Stambeni objekti niske energetske potrošnje – Korišćenjem toplotnih pumpi vazduh-voda značajno se smanjuju računi za grejanje.
  • Istovremeno se može koristiti za grejanje i klimatizaciju objekta.
  • Mogućnost hlađenja – Ovi sistemi mogu da se koriste i za pasivno hlađenje tokom letnjih meseci, što eliminiše potrebu za klima uređajima.

Ekološko

  • Obnovljivi izvor energije – Koristeći vazduh kao izvor toplote, ovi sistemi koriste obnovljivi izvor energije, što smanjuje zavisnost od fosilnih goriva i smanjuje emisije štetnih gasova.
  • Niža emisija CO2 – Nova generacija ARTEL toplotnih pumpi koristi manje energije i ima nižu emisiju CO2, čime se smanjuje negativan uticaj na životnu sredinu.
  • Energija vazduha koja se koristi za stvaranje toplotne energije je neiscrpna i besplatna.

Lako rukovanje

  • Jednostavna instalacija – Toplotne pumpe vazduh-voda su jednostavne za instalaciju, što ih čini idealnim za nove objekte, ali i kao efikasno rešenje za nadogradnju postojećih sistema.
  • Niska potreba za održavanjem – Toplotne pumpe vazduh-voda obično zahtevaju minimalno održavanje i imaju dug vek trajanja.