ARTEL toplotna pumpa voda-voda

UŠTEDITE NA ENERGIJI ZA GREJANJE

toplotna pumpa voda-voda ikonice

Savremena tehnologija i inovacije u oblasti energetske efikasnosti transformišu način na koji grejemo i hladimo naše domove i komercijalne objekte. Toplotna pumpa voda-voda se ističe kao jedan od najefikasnijih sistema grejanja. Ključni faktor za visoku efikasnost leži u izvoru energije, tačnije u konstantnosti temperature vode koju ovaj uređaj koristi. U našem okruženju temperatura podzemne vode u toku cele godine se kreće od 12°C do 15°C što ovaj sistem čini dodatno pogodnim za upotrebu.

Sa proverenom vrednošću COP koeficijenta, toplotne pumpe tipa voda-voda stvaraju više toplote od potrošene električne energije nego bilo koja druga tehnologija toplotnih pumpi. Grejni broj (COP) za ovu vrstu pumpi je veći od 5, što znači da za 1 kW električne energije koju potroši pumpa za rad kompresora, dobija se više od 5 kW grejne snage.

Kapaciteti toplotnih pumpi pokrivaju sve oblasti primene – od porodičnih kuća do višestambenih, poslovnih ili industrijskih objekata. Toplotne pumpe voda-voda mogu se primeniti ne samo u novim stambenim objektima – zahvaljujući najnovijom tehnologijom kompanije ARTEL, toplotne pumpe su savršene za ugradnju i tokom adaptacije postojećih objekata ili kao rešenje za zamenu postojećeg grejnog sistema.

Kako funkcionišu toplotne pumpe voda-voda?

Toplotne pumpe voda-voda koriste termalnu energiju vode kao izvor toplote. Ovaj sistem funkcioniše po principu izvlačenja toplote iz jednog izvora vode, prenoseći je kroz proces kompresije i ekspanzije rashladne tečnosti, a zatim otpuštajući toplotu u drugi izvor vode. Ovaj ciklus omogućava zagrevanje objekta u zimskim mesecima i hlađenje tokom letnjih meseci.

Princip rada toplotne pumpe voda-voda

Važno je napomenuti da instalacija toplotnih pumpi voda-voda zahteva odgovarajuću procenu i odabir lokacije koja će omogućiti efikasno iskorišćavanje podzemnih voda. Takođe, potrebno je redovno održavanje kako bi se obezbedio optimalan rad sistema i produžio njegov životni vek.

Komponente toplotnih pumpi voda-voda

Toplotne pumpe se sastoje od nekoliko ključnih komponenti koje zajedno omogućavaju prenos toplotne energije i funkcionisanje sistema. ARTEL u svoje toplotne pumpe ugrađuje najkvalitetnije komponente koje proizvodi Alco Controls, kompanije Emerson, koja je među vodećim svetskim proizvođačima delova za rashladne sisteme i klimatizaciju koji se koriste i za toplotne pumpe. Toplotne pumpe ARTEL tipa voda-voda zasnovane su na Copeland™ Scroll kompresorima, koji su razvijeni i napravljeni po najvišim standardima kompanije Emerson. Prednosti toplotnih pumpi sa Scroll kompresorima su brojne: imaju produžen vek trajanja, štede više energije, daju visoku efikasnost i stabilnost sistemu i garantuju pouzdan rad.

Toplotna pumpa voda-voda se sastoji iz dve zasebne jedinice: unutrašnje, u kojoj se nalazi kompresor, ekspanzioni ventil, freonska komponenta i kompletna ARTEL elektronika i spoljašnje, koju čine izvor energije (bunar), bunarska pumpa i bunarska voda. ARTEL elektronika sa touch display-om, mikrokontrolerom obezbeđuje kontrolu i nesmetan rad toplotne pumpe i ostalih komponenti, štiti kompresor i druge vitalne delove toplotne pumpe.

Ove komponente zajedno čine kompleksan sistem koji omogućava toplotnoj pumpi da efikasno prenosi toplotu iz spoljne sredine u unutrašnji prostor, pružajući tako efikasno grejanje i hlađenje.

Kompresor je srce toplotne pumpe. On komprimuje rashladnu tečnost kako bi povećao njenu temperaturu i pritisak. To stvara toplotnu energiju koja će biti preneta na grejni sistem.

ALFA LAVAL/SWEP pločasti izmenjivač – vrši razmenu temperature

ALCO freonska komponenta (presostat) meri pritiske u sistemu

Ekspanzioni ventil je odgovoran za smanjenje pritiska rashladnog fluida nakon što prođe kroz kondenzator. To dovodi do ekspanzije rashladnog fluida i njegovog ponovnog ulaska u isparivač.

Filter sušač – Uklanja štetne elemente koje kruže zajedno sa freonom i uljem u freonskom sistemu

ARTEL elektronika – Toplotne pumpe koriste električni sistem za napajanje kompresora i ostalih komponenti. Električni sistem takođe omogućava kontrolu rada i podešavanje parametara sistema.

Touch display – Za rukovanje funkcijama toplotne pumpe

PREDNOSTI TOPLOTNih PUMPi VODA-VODA

Zbog svoje izuzetne toplotne moći tokom cele grejne sezone, bez obzira na okolnu temperaturu, ovaj tip toplotne pumpe može zadovoljiti sve energetske potrebe objekta, eliminirajući potrebu za dodatnim izvorima grejanja. Pumpe koje funkcionišu na nižim temperaturama ostvaruju visoki koeficijent iskoristivosti, što ih čini savršenim izborom za podno grejanje. Takođe, važno je napomenuti da toplotne pumpe omogućavaju pasivno hlađenje tokom letnjih meseci, predstavljajući efikasnu alternativu klima uređajima.

Ekonomično

  • Visoka energetska efikasnost (COP) zahvaljujući inovativnoj tehnologiji i konstantnoj temperaturi vode tokom cele godine – Nova generacija ARTEL toplotnih pumpi ima najvišu klasu energetske efikasnosti.
  • Ušteda u troškovima električne energije – Toplotna pumpa voda-voda pokriva sve energetske potrebe objekta bez potrebe za dodatnim izvorom grejanja.

Ekološko

  • Energija uzeta iz podzemnih voda – Toplotne pumpe su jedan od najčistijih izvora energije za grejanje.
  • Niža emisija CO2 –  Pumpe ne rade na principu sagorevanja fosilnih goriva, samim tim mnogo manje zagađuju okolinu.

Lako rukovanje

  • Brza ugradnja zahvaljujući kompletiranom sistemu – Lak pristup svim komponentama zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji sistema koja štedi vreme i prostor.
  • Lake za održavanje – Potrebno je minimalno održavanje na godišnjem nivou.

Fleksibilno

  • Može se koristiti kako za grejanje i hlađenje objekta, tako i za pripremanje tople vode u objektu – Bojleri su posebno prilagođeni za rad sa ARTEL toplotnim pumpama za stabilnije snabdevanje sanitarnom toplom vodom – bez gubitka toplote.
  • Mogućnost zagrevanja bazenske vode.
  • Ekonomična funkcija hlađenja objekta – Opciona funkcija pasivnog hlađenja pruža jeftino hlađenje leti.