Toplotne pumpe voda voda zasnovane na Digital Scroll Copeland kompresorima

Artel sa ciljem zadovoljavanja širokih zahteva svojih klijenata projektovao i proizveo toplotne pumpe voda-voda zasnovane na Digital Scroll Copeland kompresorima. Artel toplotne pumpe zasnovane na Digital Scroll Copeland kompresorima imaju mogućnost regulacije snage u zavisnosti od promenjivih energetskih potreba objekta, štede više energije i garantuju pouzdan rad.

Copeland Scroll Digital Compressor

Copeland Scroll Digital Compressor

Preuzmite Copeland Scroll Digital™ tehnička specifikacija.

Osnovne karakteristike Artel toplotnih pumpi zasnovanih na Digital scroll kompresorima:
  • regulacija kapaciteta između 10-100% nominalne snage
  • velika iskoristivost zbog konstantne modulacije kapaciteta
  • produžen vek trajanja
  • visoka efikasnost i stabilnost
U dosadašnjem radu Artel je projektovao, proizveo i na zadovoljstvo svojih klijenata instalirao sledeće modele toplotnih pumpi zasnovanih na Digital tehnologiji:

Artel HP-30HC Digital instalirana u objektu Elektrovat u Čačku. Toplotna pumpa u sistemu grejanja prenosi svoju energiju cevnom razvodu podnog grejanja, a u toku hlađenja predstavlja vodeći segment višestepene toplotne pumpe voda-voda. Na ovaj način se objektu prenosi energija od 3kW do 62kW u zavisnosti od energetskih potreba objekta.

Toplotne pumpe voda voda zasnovane na Digital Scroll Copeland kompresorima.

Toplotne pumpe voda voda zasnovane na Digital Scroll Copeland kompresorima. Objekat Elektrovat Čačak.

Artel HP-25HC Digital instalirana je objektu Danijela Commerce u Pančevu. Toplotna pumpa u grejanju i hlađenju predstavlja vodeći segment višestepene toplotne pumpe voda-voda. Na ovaj način se objektu prenosi energija od 2,5kW do 75kW u zavisnosti od energetskih potreba objekta.

Toplotne-pumpe-danijela-commerce

Toplotne pumpe voda voda zasnovane na Digital Scroll Copeland kompresorima. Objekat Danijela Commerce Pančevo.

Artel HP-16HC Digital instalirana je stambenom objektu u Novom Sadu, Prvomajska br. 22. Toplotna pumpa u grejanju i hlađenju prenosi energiju objketu od 1,6kW do 16kW u zavisnosti od energetskih potreba objekta. Pored klimatizacije stambenog objekta toplotna pumpa Artel HP-16HC Digital koristi se i za grejanje otvorenog bazena.

 

 

No Comments

Post A Comment