Isporuka i puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-207HC, Upravna zgrada HE Đerdap 2, Dušanovac, Negotin

URAĐENO OD STRANE ARTEL-a:

  • Isporuka i puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-207HC

 

KRATAK OPIS IZVEDENIH RADOVA:
ARTEL je na zahtev investitora projektovao i izveo toplotnu pumpu voda-voda za upravnu zgradu HE Đerdap 2. Za osnovno zagrevanje u zimskom periodu i hlađenje u letnjem projektovani su grejno-rashladni agregati, trosegmentna toplotna pumpa tipa voda-voda ARTEL. Izvor toplote je postojeći bunar i bunarska voda, sa potapajućom pumpom. Toplotna pumpa je izrađena od: 3 Scroll Copeland kompresora, 6 pločastih lemljenih izmenjivača Swep izrađenih od prohroma 304 po standardu ASTM A 204, ARTEL color touch display-a sa mikrokontrolerom koji obezbeđuje kontrolu i nesmetan rad toplotne pumpe i ostalih komponenti koje se koriste za kontrolu rada i zaštitu kompresora i vitalnih delova toplotne pumpe. WI-FI nadzor nad radom toplotne pumpe i daljinsko nadgledanje rada servisne službe. Trosegmentna izvedba toplotne pumpe sa kaskadnim vođenjem rada. Za grejanje u zimskom i rashlađivanje objekata u letnjem periodu predviđene su jedinstvene instalacije, a kao elementi za razmenu toplotne energije instalirani su trobrzinski fan coil uređaji.

OBJEKAT: Upravna zgrada HE Đerdap 2
ADRESA: Dušanovac, Negotin
DATUM PUŠTANJA U RAD: 28.06.2024.

No Comments

Post A Comment