ARTEL TOPLOTNA PUMPA VAZDUH-VODA

VISOK I STABILAN KAPACITET GREJANJA NA NISKOJ SPOLJAŠNJOJ TEMPERATURI

toplotna pumpa vazduh-voda ikonice

Toplotne pumpe vazduh-voda predstavljaju jednostavan i efikasan sistem grejanja i hlađenja. Ovo su sistemi za grejanje koji koriste spoljašnji vazduh kao obnovljivi izvor energije. Toplotne pumpe vazduh-voda veoma su zastupljene na našem tržištu. ARTEL toplotne pumpe vazduh-voda, konstruisane na bazi Copeland Vapour Injection Scroll kompresora mogu da rade na veoma niskoj temperaturi. Sistemi zasnovani na ARTEL toplotnim pumpama vazduh-voda potpuno zadovoljavaju sve potrebe za grejanjem (podno grejanje) i klimatizacijom prostora (fan coil uređaji).

Performanse ARTEL toplotnih pumpi vazduh-voda

Iz jednog kilovata električne energije ARTEL toplotna pumpa vazduh-voda proizvede tri do četiri puta više energije za grejanje.
Korišćenjem toplotnih pumpi značajno se smanjuju računi za grejanje.
Nova generacija ARTEL toplotnih pumpi koristi manje energije i ima nižu emisiju CO2, čime se smanjuje negativan uticaj na životnu sredinu.
Ovi sistemi grejanja se mogu jednostavno instalirati na novi ili postojeći objekat.

Visoko efikasne ARTEL toplotne pumpe vazduh-voda su odličan izbor za domaćinstva ili poslovne prostore, kao i za pojedinačne stanove manje ili veće kvadrature. Korišćenjem ovih uređaja ostvaruju se značajne energetske uštede, pa se samim tim i cena grejanja/hlađenja objekta na mesečnom nivou smanjuje. Pored toga, toplotne pumpe mogu po potrebi da rade i u kombinaciji sa drugim sistemima grejanja, poput gasnih ili električnih kotlova.

Komponente toplotnih pumpi vazduh-voda

Toplotne pumpe kompanije ARTEL tipa vazduh-voda su posebne konstrukcije zasnovane na EVI tehnologiji (Enhanced vapor injection). Copeland EVI scroll kompresor se zasniva na pojačanom ubrizgavanju pare, što daje veći stepen kompresije, pa samim tim i veći i stabilniji kapacitet na vrlo niskim temperaturama. To znači da je pad kapaciteta uređaja u grejanju neznatan pri niskim vrednostima spoljne temperature.

Toplotna pumpa vazduh-voda se sastoji iz dve posebne jedinice: spoljašnje, u kojoj se nalazi ventilator i vazdušni izmenjivač i unutrašnje, u kojoj se nalazi kompresor, ekspanzioni ventil, freonske komponente, samostalni kontroler i kompletna ARTEL elektronika sa touch display-om za kontrolu rada toplotne pumpe. Jedinice su međusobno spojene izolovanim bakarnim cevima.

Unutrašnja jedinica ARTEL toplotne pumpe zasnovana je na najkvalitetnijim komponentama kompanije Emerson (Alco Controls), koja se nalazi među vodećim svetskim proizvođačima delova za rashladne sisteme i klimatizaciju koji se koriste i za toplotne pumpe.

COPELAND EVI kompresor
COPELAND EVI kompresor

COPELAND EVI kompresor daje veći i stabilniji kapacitet na niskim temperaturama

ALCO freonska komponenta
ALCO freonska komponenta

ALCO freonska komponenta (presostat) meri pritiske u sistemu

EMERSON ekspanzioni ventil
EMERSON ekspanzioni ventil

EMERSON ekspanzioni ventil – kontroliše protok freona u isparivaču

EMERSON kontroler
EMERSON kontroler

EMERSON kontroler – upravlja T ekspanzionim ventilima i meri T na usisu kompresora

ARTEL elektronika
ARTEL elektronika

ARTEL elektronika obezbeđuje kontrolu toplotne pumpe

Touch display
Touch display

Za rukovanje funkcijama toplotne pumpe

Ekonomičnost

Toplotna pumpa koja kao energent koristi vazduh je manje efikasna od toplotnih pumpi koje koriste energiju zemlje ili vode. Ipak, u poređenju sa ostalim konvencionalnim izvorima energije, kao što su struja, gas i ugalj, sistem toplotnih pumpi vazduh-voda je i dalje efikasniji i godišnje smanjenje troškova je evidentno.

Iz jednog kilovata električne energije ARTEL toplotna pumpa vazduh-voda proizvede tri do četiri puta više energije za grejanje.

PREDNOSTI TOPLOTNIH PUMPI VAZDUH-VODA

  • Jednostavna instalacija
  • Stambeni objekti niske energetske potrošnje
  • Istovremeno se može koristiti za grejanje i klimatizaciju objekta
  • Energija vazduha koja se koristi za stvaranje toplotne energije je neiscrpna i besplatna