ARTEL TOPLOTNA PUMPA ZEMLJA-VODA

NOVA GENERACIJA GEOTERMALNIH TOPLOTNIH PUMPI

toplotna pumpa zemlja-voda ikonice

Toplotne pumpe zemlja-voda za svoj rad koriste toplotnu energiju akumuliranu u zemlji. Zemlja je izuzetno pouzdan izvor energije, pošto ima konstantnu temperaturu tokom cele godine.

Kako funkcioniše toplotna pumpa zemlja-voda

Da bi toplota iz zemlje mogla da se iskoristi nepohodno je postaviti površinske kolektore ili izbušiti i ugraditi vertikalne sonde. Ovi delovi povezani su sa unutrašnjom jedinicom toplotne pumpe, koja ima ulogu da dodatno podigne temperaturu vode. Voda zatim putuje do krajnjih predajnika toplote – podnog grejanja ili fan coil-a. Kod oba sistema za prenos toplote koristi se specijalna tečnost koja je otporna na veoma nisku temperaturu.

Pretvaranje toplote iz zemlje u upotrebljivu energiju za grejanje zavisi od tipa uređaja i sistema. Toplotna pumpa zemlja-voda koja ima sondu, toplotu uzima iz dubljih slojeva zemlje i naziva se vertikalna geosonda. Međutim, pumpa sa horizontalnim kolektorima, odnosno cevima, koristi sunčevu toplotu, koja se akumulira tokom godine.

Geotermalne toplotne pumpe su tehnički najzahtevnije za ugradnju. Ovakvi sistemi zahtevaju precizno planiranje i tačan proračun za odabir odgovarajućih bušotina, odnosno podzemnih sondi. Geosonda zahteva vrlo malo mesta, tako da je ovaj sistem pogodan i za male parcele. Za razliku od geosondi, kolektori ne zahtevaju duboke bušotine pošto se nalaze neposredno ispod površine tla. Ukoliko se sve uradi kako treba, oba sistema predstavljaju veoma efikasno rešenje za grejanje.

Horizontalni kolektori

Vertikalne geosonde

EFIKASNOST

Toplotna pumpa zemlja-voda sa geosondom je vrlo efikasna pošto dostiže visoke vrednosti koeficijenta toplote. Godišnji koeficijent efikasnosti COP je 3,8. Pošto toplotna pumpa zemlja-voda koristi toplotu zemlje koja je konstantna cele godine, može da se koristi kao jedini izvor toplote za zagrevanje objekta. Jedini trošak rada toplotne pumpe je mala količina električne energije koju pumpa inicijalno koristi za rad.

PREDNOSTI SISTEMA TOPLOTNE PUMPE ZEMLJA-VODA

  • Odlično iskorišćenje toplotne energije
  • Pouzdan rad na niskoj temperaturi
  • Najniži troškovi održavanja
  • Dug vek trajanja opreme