Isporuka i puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-12H High T

Isporuka i puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-12H High T

URAĐENO OD STRANE ARTEL-a

  • Isporuka i puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-12H High T
  • Modul glavne upravljačke elektronike koji prilagođava rad, odnosno temperaturu potisa, energetskim potrebama objekta vođen po spoljnoj temperaturi

KRATAK OPIS IZVEDENIH RADOVA

ARTEL je na zahtev investitora isporučio i pustio u rad toplotnu pumpu voda voda ARTEL HP-12H High T. Za osnovno zagrevanje u zimskom periodu projektovan je i izveden grejni agregat, toplotna pumpa tipa voda-voda ARTEL. Uz toplotnu pumpu isporučen je i dodatni modul glavne upravljačke elektronike koji prilagođava rad, odnosno temperaturu potisa, energetskim potrebama objekta vođen po spoljnoj temperaturi.

Izvor energije je postojeći bunar i bunarska voda, sa potapajućom pumpom. Kao elemenat za razmenu energije koriste se podno grejanje, FC uređaji i radijatori.

Toplotna pumpa ARTEL HP-12H HT

OBJEKAT: porodična kuća
POVRŠINA OBJEKTA: cca 170 m2
ADRESA: Sarajevo, Ilidža, Plantaže 138
DATUM PUŠTANJA U RAD: 27.10.2017.

No Comments

Post A Comment