Praćenje potrošnje toplotne pumpe

Želeći da opravda i učvrsti poverenje svojih klijenata ARTEL neprestano prati mesečne račune za struju svojih klijenata. Na obostrano zadovoljstvo mesečni troškovi sistema grejanja su izuzetno mali, a EER – Energy Efficiency Ratio na zavidnom nivou.

25. Novembra 2013. godine ARTEL je pustio u rad sistem klimatizacije psolovnog objekta „LIMES“ u Novom Sadu. U dogovoru sa klijentom ARTEL prati potrošnju eenergije za klimatizaciju objekta. U tokuDecembra 2013. godine potrošeno je ukupno 948kWh električne energije za grejanje 140 m² poslovnog prostora, odnosno 6,77 kWh/m² . Napominjemo da se radi o objektu stare gradnje bez termoizolacije zidova objekta. Ukoliko želite možete pogeldati račun za električnu energiju za:

– Racun LIMES struja Decembar 2013

 

Analiza računa za električnu energiju, zima 2017. godine, objekat Limes

Zima 2016./2017. godine je jedna od najhladnijih zima koje pamtimo. Broj mraznih dana u Januaru 2017. godine je bio 31! Srednja minimalna temperatura vazduha je tokom Januara bila u intervalu od -16,0ºC u Sjenici do -6,0ºC u Beogradu. U uslovima ovakve zime pratili smo potoršnju električne energije obejkta LIMES u Novom Sadu, u kome je izveden sistem klimatizacije za zasnovan na ARTEL toplotnoj pumpi voda voda.

potrosnja struje toplotna pumpa

Ponosimo se postignutim rezultatima:

  • PROSEČNA MESEČNA POTROŠNJA TP (kWh): 494
  • GREJNA POVRŠINA (m2): 138
  • PROSEČNA MESEČNA POTROŠNJA (kWh/m2): 4

Iskazana prosečna mesečna potrošnja u dinarima, odnosno eurima, to bi izledalo ovako:

  • 31,34 din/m2
  • 0,25 €/m2

Potrošnja toplotne pumpe voda-voda na srednje-izolovanom objektu površine 200 m2 izražena u dinarima

Mesec Sa PDV-om Normalna potrošnja struje Total potrošnja za grejanje i hlađenje
Januar 2011 9414.18 2609.26 6804.91
Februar 2011 6693.42 2609.26 4084.16
Mart 2011 5689.44 2609.26 3080.18
April 2011 4167.05 2609.26 1557.78
Maj 2011 3220.72 2609.26 611.46
Jun 2011 2609.26 2609.26 0.00
Jul 2011 3494.33 2609.26 885.07
Avgust 2011 3034.42 2609.26 425.15
Septembar 2011 3123.13 2609.26 513.86
Oktobar 2011 5635.98 2609.26 3026.72
Novembar 2011 9772.32 2609.26 7163.05
Decembar 2011 9,033.81 2609.26 6424.55
Total 65,888.11 31,311.17 34,576.94

VREME ISPLATIVOSTI UVOĐENJA TOPLOTNIH PUMPI

OBJEKAT: Industrijski objekat – protočno grejanje vode za potrebe proizvodnog procesa

Artel je pre pet godina projektovao i isporučio toplotne pumpe voda voda za protočno grejanje vode protoka 18 m3/h na temperaturu od 55oC. Toplotne pumpe su projektovane posledećim zahtevima:

  • ARTEL HP-240H je projektovana da daje 240kW pri temperaturnom režimu 40/25oC. Toplotna pumpa je izvedena iz tri segmenta po 80 kW.
  • ARTEL HP-175H high T je projektovana da daje 175kW pri temperaturnom režimu 60/45oC. Toplotna pumpa je izvedena iz tri segmenta po 59 kW.

Petogodišnjim praćenjem rada sistema i utroška energije drago  nam je da možemo da potvrdimo projektovano vreme vraćanja investicije ugradnje toplotnih u PETOJ GODINI ekspoloatacije.

VREME-ISPLATIVOSTI-UVODJENJA-TOPLOTNIH-PUMPI