Isporuka i puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-10H High T

Isporuka i puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-10H High T

URAĐENO OD STRANE ARTEL-a:

  • Isporuka i puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-10H High T
  • Modul glavne upravljačke elektronike koji prilagođava rad, odnosno temperaturu potisa, energetskim potrebama objekta vođen po spoljnoj temperaturi

KRATAK OPIS IZVEDENIH RADOVA

ARTEL je na zahtev investitora isporučio i pustio u rad toplotnu pumpu voda voda ARTEL HP-10H High T. Za osnovno zagrevanje u zimskom periodu projektovan je i izveden grejni agregat, toplotna pumpa tipa voda-voda ARTEL. Uz toplotnu pumpu isporučen je i dodatni modul glavne upravljačke elektronike koji prilagođava rad, odnosno temperaturu potisa, energetskim potrebama objekta vođen po spoljnoj temperaturi. Izvor energije je postojeći bunar i bunarska voda, sa potapajućom pumpom. Kao elemenat za razmenu energije koriste se postojeći radijatori.

Artel-HP-10H-HT

OBJEKAT: stambeni objekat
POVRŠINA OBJEKTA: cca 100 m2
ADRESA OBJEKTA: : Novi Sad, Suvoborska 1
DATUM PUŠTANJA U RAD: 05.12.2019.

No Comments

Post A Comment