Mataruska-Banja

Isporuka i puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-14H High T

URAĐENO OD STRANE ARTEL-a:

  • Isporuka i puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-14H High T
  • Modul glavne upravljačke elektronike koji prilagođava rad, odnosno temperaturu potisa, energetskim potrebama objekta vođen po spoljnoj temperaturi

 

KRATAK OPIS IZVEDENIH RADOVA

ARTEL je na zahtev investitora isporučio i pustio u rad toplotnu pumpu voda voda ARTEL HP-14H High T. Za osnovno zagrevanje u zimskom periodu projektovan je i izveden grejni agregat, toplotna pumpa tipa voda-voda ARTEL. Uz toplotnu pumpu isporučen je i dodatni modul glavne upravljačke elektronike koji prilagođava rad, odnosno temperaturu potisa, energetskim potrebama objekta vođen po spoljnoj temperaturi. Izvor energije je postojeći bunar i bunarska voda, sa potapajućom pumpom. Kao elemenat za razmenu energije koriste se postojeći radijatori.

toplotna pumpa mataruska banja

toplotna pumpa mataruska banja

OBJEKAT: : Višestambeni objekat
POVRŠINA OBJEKTA: cca 200 m2
ADRESA OBJEKTA: : Mataruška Banja
DATUM PUŠTANJA U RAD: 22.02.2021. godine

No Comments

Post A Comment