toplotna pumpa voda-voda Artel HP-16H HT Skendera Kulenovica Bijeljina

Isporuka i puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-16H High T, Skendera Kulenovića 8, Bijeljina

URAĐENO OD STRANE ARTEL-a:

  • Isporuka i puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-16H High T
  • Modul glavne upravljačke elektronike koji prilagođava rad, odnosno temperaturu potisa, energetskim potrebama objekta vođen po spoljnoj temperaturi

 

KRATAK OPIS IZVEDENIH RADOVA:

ARTEL je na zahtev investitora isporučio i pustio u rad toplotnu pumpu voda-voda ARTEL HP-16H High T. Za osnovno zagrevanje u zimskom periodu projektovan je i izveden grejni agregat, toplotna pumpa tipa voda-voda ARTEL. Uz toplotnu pumpu isporučen je i dodatni modul glavne upravljačke elektronike koji prilagođava rad, odnosno temperaturu potisa, energetskim potrebama objekta vođen po spoljnoj temperaturi. Izvor energije je postojeći bunar i bunarska voda, sa potapajućom pumpom. Kao elemenat za razmenu energije koriste se postojeći radijatori.

toplotna pumpa voda-voda Artel HP-16H HT Bijeljina, Skendera Kulenovića 8

Artel HP-16H HT u tehnickom prostoru

OBJEKAT: stambeni objekat
POVRŠINA OBJEKTA: cca 250 m2
ADRESA: Bijeljina, Skendera Kulenovića br. 8
DATUM PUŠTANJA U RAD: 17.04.2023.

No Comments

Post A Comment