Isporuka i ugradnja rashladnog uređaja vazduh-voda ARTEL HP-21C DIGITAL AIR – hlađenje kiseline, MARS, Beočin

URAĐENO OD STRANE ARTEL-a:

  • Instalacija i ugradnja sistema za hlađenje 20% rastvora sumporne kiseline
  • Isporuka i ugradnja rashladnog uređaja vazduh-voda ARTEL HP-21C DIGITAL AIR

 

KRATAK OPIS IZVEDENIH RADOVA:

Tokom 2023 ARTEL je na zahtev investitora izveo sistem za hlađenje 20% rastvora sumporne kiseline. Za osnovno hlađenje projektovan je i izveden rashladni agregat, rashladni uređaj tipa vazduh-voda ARTEL. Mikroprocesorski se održava temperatura 20% rastvora sumporne kiseline 5 ± 2 ͦ C. Izvor energije je vazduh u proizvodnoj hali temperature 25 ͦ C koji se preko vazdušnog kondenzatora predaje rashladnom uređaju. Sa sekundarne strane rashladni uređaj je projektovan da radi u režimu 0/5 ͦ C, a između izmenjivača toplotne pumpe (freon R407c – voda) smešten je pločasti rastavljivi izmenjivač EURO HEAT namenjen za hlađenje 1.000l sumporne kiseline i održavanju temperature 5 ͦ C ± 2 ͦ C.

toplotna pumpa vazduh-voda Artel HP-21C DIGITAL AIR, Mars, Beočin

toplotna pumpa vazduh-voda MARS Beočin Artel HP-21C DIGITAL AIR

OBJEKAT: MARS – hlađenje sumporne kiseline za proces galvanizacije
ZAPREMINA KADE: 1.000 l
ADRESA: Beočin, Business park La Farge
DATUM PUŠTANJA U RAD: 08.03.2023.

No Comments

Post A Comment