Isporuka i ugradnja toplotne pumpe vazduh-voda ARTEL HP-120H Air, Minakva SPA Zrenjanin

URAĐENO OD STRANE ARTEL-a:

  • Isporuka i ugradnja toplotne pumpe vazduh-voda ARTEL HP-120H Air

 

KRATAK OPIS IZVEDENIH RADOVA

Za potrebe grejanja bazenske vode i hlađenje prostora bazena projektovali smo toplotnu pumpu vazduh-voda u split izvedbi. Unutrašnje jedinice toplotne pumpe u kojoj su kompresori i pločasti izmenjivači planirano je da budu montirani u postojećoj kotlarnici, tako da nije potreban predizmenjivač i punjenje glikolom.

Za projektovanje ARTEL toplotne pumpe vazduh-voda korišćeni su sledeći parametri:

  • Ulazna temperatura vazduha min. 28°C max. 30°C
  • Protok vazduha 2 x 10.730 m³/h
  • Grejna snaga ARTEL toplotne pumpe vazduh-voda 2x60kW pri izlaznoj temperaturi vode 45/40°C i T vazduha od 28°C

Artel HP-120H air

Absorbovana električna energija 2×13,85kW (45/40°C, T air=28°C, COP 4,5). Izrađena je od: 2 Scroll Copeland kompresora, 2 pločasta lemljena izmenjivača Swep izrađenih od prohroma 304 po standardu ASTM A 204, 2 vazdušna izmenjivača ProFroid, ARTEL touch display-a sa mikrokontrolerom koji obezbeđuje kontrolu i nesmetan rad toplotne pumpe i ostalih komponenti Danfoss ili Alco koje se koriste za kontrolu rada i zaštitu kompresora i vitalnih delova toplotne pumpe.

OBJEKAT: Minakva SPA
POVRŠINA OBJEKTA:
ADRESA OBJEKTA: Petra Drapšina, Zrenjanin
DATUM PUŠTANJA U RAD: 13.07.2021. godine

No Comments

Post A Comment