Isporuka i ugradnja toplotne pumpe vazduh-voda ARTEL HP-2x12HC AIR

kumodraz-artel

Isporuka i ugradnja toplotne pumpe vazduh-voda ARTEL HP-2x12HC AIR

URAĐENO OD STRANE ARTEL-a

  • Isporuka i ugradnja parapetnih i podplafosnkih FC uređaja Ventilclima
  • Projektovanje i izrada sistema klimatizacije
  • Ugradnja podnog razvoda cevi
  • Isporuka i ugradnja toplotne pumpe vazduh-voda ARTEL HP-2x12HC AIR
  • Isporuka i ugradnja prohornsmkih bojlera za asanitarnu vodu 2 x Artel HP2,5HW 300l solar
  • Isporuka i ugradnja soalrnih kolektora za grejanje sanitarne vode

 

KRATAK OPIS IZVEDENIH RADOVA

ARTEL je isporučio i ugradio FC uređaje Ventillcima i toplotnu pumpu vazduh voda Artel HP-2x12HC air. Za osnovno zagrevanje u zimskom periodu, kao i hlađenje u letnjem periodu, projektovan je i izveden grejno-rashladni agregat, toplotna pumpa tipa vazduh voda ARTEL.

ARTEL toplotna pumpa vazduh voda je posebne konstrukcije zasnovana na Vapour Injection tehnologiji. Kapacitet i efikasnost toplotne pumpe zavise od temperature spoljnjeg vazduha i za režim grejanja prikazane su u sledećoj tabeli:

spoljna T (oC) snaga grejanja (kW) COP
10 50 5.3
0 38 4.27
-5 33 3.82
-10 28 3.4
-15 23 3.03

 

Kapacitet i efikasnost toplotne pumpe zavise od temperature spoljnjeg vazduha i za režim hlađenja prikazane su u sledećoj tabeli:

spoljna T (oC) snaga hlađenja (kW) COP
25 40 4.53
30 39 4.06
35 38 3.61
40 37 3.18

Toplotna pumpa je izrađena je od: 2 Scroll Copeland EVI  kompresora, 4 pločasta lemljena izmenjivača SWEP izrađenih od prohroma 304 po standardu ASTM A 204, spoljnjeg vazdušnog izmenjivača ProFroid ili sl., touch display-a sa mikrokontrolerom koji obezbeđuje kontrolu i nesmetan rad toplotne pumpe i ostalih komponenti Danfoss ili Alco koje se koriste za kontrolu rada i zaštitu kompresora i  vitalnih delova toplotne pumpe.  Za zagrevanje  objekta, u zimskom režimu, koristi se podno grejanje u kombinaciji sa FC uređajima. Za grejenje u zimskom i rashlađivanje objekata u letnjem periodu predviđene su jedinstvene instalacije, a kao elementi za razmenu toplotne energije instalirani su  trobrzinski fan coil uređaji  VENTILCLIMA parapetnog i podplafonskog tipa.

Toplotna pumpa vazduh-voda za grejanje sanitarne vode  sa Artel HP-2,5HW 300l  je snage grejanja 3kW koja je deklarisana pri temperaturi vazduha od 15oC. Absorbovana (električna) snaga 0,695kW. Napon napajanja 220 V; 1 Ph; 50 Hz. Bojler zapremine 300l izrađen je prohroma. Pored toplotne pumpe vazduh-voda instaliran je elektro grejač snage 3kW i spiralni izmenjivač za priključenje solarnih kolektora. Poseduje dva program rada: ECO – kada radi isključivo toplotna pumpa vazduh-voda i HEAT – kada radi toplotna pumpa vazduh-voda a po potrebi se pali i elektro grejač. U bojleru postoje 2 spiralna izmenjivača tako da na bojler mogu da budu priključeni solarni kolektori i gasni kotao.

ARTEL WI-FI termostat za FC i podno
Parapetni FC uredjaj Ventilclima
Podplafonski FC uredjaj Ventilclima
Polozaj vazdusnih izmenjivaca ARTEL toplotne pumpe vazduh voda
Tehnicka prostorija
Toplotna pumpa vazduh voda ARTEL HP-2x12HC air
Vazdusni izmenjivaci ARTEL toplotne pumpe vazduh voda

OBJEKAT: Stambeni objekat
POVRŠINA OBJEKTA: cca 433 m2
ADRESA OBJEKTA: Beograd, Kumodraž, Ulica Ruža
DATUM PUŠTANJA U RAD: 21.11.2020. godine

No Comments

Post A Comment