Isporuka i ugradnja toplotne pumpe voda-vazduh ARTEL HP-50C

Isporuka i ugradnja toplotne pumpe voda-vazduh ARTEL HP-50C

URAĐENO OD STRANE ARTEL-a

  • Projektovanje, isporuka i ugradnja rashladnog uređaja za hlađenje dekoratera
  • Isporuka i ugradnja toplotne pumpe voda-vazduh ARTEL HP-50C

KRATAK OPIS IZVEDENIH RADOVA

Krajem 2018. godine ARTEL je na zahtev Indasa projektovao i izveo sistem za hlađenje dekoratera. Rashladni kapacitet uređaja je 50kW hlađenja. Uređaj je projektovan da daje 50kW pri izlazu od 20oC, dok je na ulazu 35oC sa rashladnog toranja Na primarnoj strani uređaj je priključen na rashladni toranj. Na toj strani u sistemu je glikol. Temperatura koja dolazi sa rashladnog tornja zimi je 15-17oC, a leti 25-35oC. Na sekundaru je rashladni uređaj priključen na mašinu, dekorater, u sistemu omekšana voda. Treba predvideti priključak za dopunu koji treba da bude priključen na njihov sistem (postojeći) za dopunu. Cevovod na sekundaru toplotne pumpe, prema dekorateru, je izveden od prohroma 304. Cevovod na primaru toplotne pumpe, prema rashladnom tornju, je izveden od crnih cevi. Predviđen je Inox buffer tank od 600 litara.

Artel-HP-50C

OBJEKAT: BALL PACKAGING
ADRESA OBJEKTA: : Batajnički drum 21a, Zemun
DATUM PUŠTANJA U RAD: 19.12.2018.

No Comments

Post A Comment