Isporuka i puštanje u rad toplotne pumpe vazduh-voda ARTEL HP-3HC AIR

URAĐENO OD STRANE ARTEL-a

  • Isporuka i puštanje u rad toplotne pumpe vazduh-voda ARTEL HP-3HC AIR

 

KRATAK OPIS IZVEDENIH RADOVA

Tokom 2019. godine ARTEL je na zahtev INDAS-a izveo sistem za održavanje temperature rezervoara za ulje zapremine 1.000 l za potrebe procesa KOTEKS VISCOFAN. Toplotna pumpa vazduh-voda je namenjena za grejanje/hlađenje i održavanje temperature ulja 10-26°C sledećih osnovnih karakteristika:

  • Ulje je potrebno održavati na temperaturi 10-26°C
  • Oko suda postoji spiralni izmenjivač u kome je voda pomoću koje se greje/hladi ulje
  • Temperaturni režim vode u izmenjivaču u režimu grejanja 45/40°C
  • Temperaturni režim vode u izmenjivaču u režimu hlađenja 7/12°C
  • Unutrašnja jedinice ARTEL toplotne pumpe vazduh voda smeštena je u prostoru gde se nalazi sud sa uljem
  • Spoljašnja jedinica ARTEL toplotne pumpe vazduh-voda smeštana je napolju na maksimalnoj udaljenosti 10m od unutrašnje jedinice
  • Sud se nalazi u “klimatizovanoj” prostoriji pa temperatura ambijenta (a samim tim i ulja) može da bude najniža 5°C zimi, a najviša 35°C leti
  • Punjenje se vrši preko pumpe za pretakanje i to 1000 litara za 20 min
  • Pražnjenje se vrši preko potrošnje ulja u sistemu i ono okvirno iznosi 200 litara na dan

Vazdusni-izemnjivac

Toplotna-pumpa-povezana-na-sistem-grejanja-hladjenja-ulja

Sistem-za-grejanje-hladjenje-ulja

Artel-HP-3HC-air

OBJEKAT: KOTEKS VISCOFAN – održavanje temperature ulja
ZAPREMINA REZERVOARA ZA ULJE:
1.000 l
ADRESA OBJEKTA: Novi Sad

No Comments

Post A Comment