Isporuka i ugradnja toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-105HC

Isporuka i ugradnja toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-105HC

URAĐENO OD STRANE ARTEL-a

  • Projekat klimatizacije i ventilacije
  • Instalacija i ugradnja fan coil uređaja VENTILCLIMA
  • Instalacija podnog grejanja
  • Instalacija i ugradnja rekuperatora vazduha VENTILCLIMA
  • Isporuka i ugradnja toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-105HC
  • Isporuka i ugradnja sistema za pripremu tople potrošne vode pomoću toplotne pumpe ARTEL HP-60HW

KRATAK OPIS IZVEDENIH RADOVA

U periodu od 2014. do 2019. godine ARTEL je na zahtev investitora projektovao sistem klimatizacije i pripreme tople sanitarne vode za starački dom u izradnji koji se nalazi u Progaru. Za osnovno zagrevanje u zimskom periodu i hlađenje u letnjem, kao i za tretman vazduha koji se ubacuje projektovani su i izvedeni grejno-rashladni agregati, toplotne pumpe tipa voda-voda ARTEL , koje su povezane u bateriju iz tri segmenta. Izvor toplote je bunar i bunarska voda, sa potapajućom pumpom. Za grejenje u zimskom i rashlađivanje objekata u letnjem periodu predviđene su jedinstvene instalacije, a kao elementi za razmenu toplotne energije instalirani su trobrzinski fan coil uređaji VENTILCLIMA parapetnog, kasetnog i kanalskog tipa. Za zagrevanje, u zimskom režimu, instalirano je podno grejanje. Cevni razvod za fan coil uređaje izveden je od Climatherm cevi (PP cevi namenjene za grejanje i klimatizaciju, proizvođača Aquatherm, USA). U sobama je obezbeđeno prinudno provetravanje vazduhom tretiranom na fan coilu svake od kancelarija. Za pripremu tople sanitarne vode izveden je sistem koji čine toplotna pumpa voda-voda ARTEL i bojler za akumulaciju tople vode 2×1.000 litara. Planirana je uradnja BMS-a z kontrolu prisustva i kontrole temperature po sobama. Artel toplotne pumpe pumpe voda voda sa BMS-om kumunicijaru pomoću MODBUS-a. Frekventni-regulator-bunarske-pumpe Razdelnik-podnog-razvoda-cevi Razvod-u-tehnickoj-prostoriji Tehnicka-prostorija Toplotna-pumpa-ARTEL-HP-105HC Upravljacka-elektronika-toplotne-pumpe-ARTEL-HP-105HC

OBJEKAT: starački dom POVRŠINA OBJEKTA: cca 800 m2 DATUM PU[TANJA U RAD: 16.04.2019. ADRESA OBJEKTA: Progar. Surčin

No Comments

Post A Comment