carnex farma vrbas

Isporuka i puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-40H, Carnex Vrbas

URAĐENO OD STRANE ARTEL-a

  • Isporuka i puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-40H

 

KRATAK OPIS IZVEDENIH RADOVA

ARTEL je na zahtev investitora isporučio i pustio u rad toplotnu pumpu voda voda ARTEL HP-40H. Za osnovno zagrevanje u zimskom periodu projektovan je i izveden grejni agregat, toplotna pumpa tipa voda-voda ARTEL. Izvor energije je postojeći bunar i bunarska voda, sa potapajućom pumpom. Kao elemenat za razmenu energije koriste se radijatori.

 
artel toplotna pumpa
artel pumpa toplotna
 
OBJEKAT: upravna zgrada farme CARNEX Vrbas
ADRESA OBJEKTA: farma CARNEX Vrbas
DATUM PUŠTANJA U RAD: 28.08.2018. godine

No Comments

Post A Comment