ARTEL-HP-720C-Backa-Topola

Isporuka i puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-720C

URAĐENO OD STRANE ARTEL-a

  • Isporuka i puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-720C

 

KRATAK OPIS IZVEDENIH RADOVA

Tokom 2018. godine ARTEL je na zahtev investitora projektovao i isporučio toplotne pumpe voda-voda za grejanje i hlađenje farme DOŽA ĐERĐ u Bačkoj Topoli. Toplotne pumpe su projektovane posledećim zahtevima:

Toplotne pumpe su projektovane primarno za hlađenje, nisu reverzibilne, odnosno nije projektovano okretanje režima rada toplotne pumpe na freonskoj strani. Da bi toplotne pumpe radile u režimu grejanja neophodno je okretanje režima rada na vodenoj strani.

Režim hlađenja – sedam segmenata povezano na bunar:

  • Ukupna snaga hlađenja 630kW, odnosno 90kW po segemntu
  • Voda sekundar režim hlađenja 7/12°C, protok 16,2 m³/h po segmentu toplotne pumpe
  • Voda primar režim hlađenja 17/26°C, ukupan protok 82,8 m³/h, odnosno 10,35 m³/h po segmentu toplotne pumpe

Režim hlađenja – jedan segment povezan na podno grejanje:

  • Ukupna snaga hlađenja 80kW
  • Voda sekundar režim hlađenja 7/12°C, protok 6 m³/h po segmentu toplotne pumpe
  • Voda primar režim hlađenja 40/31,5°C, ukupan protok 82,8 m³/h, odnosno 10,35 m³/h po segmentu toplotne pumpe

Režim grejanje – osam segmenata povezano na bunar:

  • Ukupna snaga grejanja 800kW, odnosno 100kW po segemntu
  • Voda sekundar režim grejanja 50/40°C, protok 9,1 m³/h po segmentu toplotne pumpe
  • Voda primar režim hlađenja 17/10,5°C, ukupan protok 82,8 m³/h, odnosno 10,35 m³/h po segmentu toplotne pumpe

Toplotna-pumpa-Artel-HP-720C
Toplotna-pumpa-Artel-HP-720C-2
Toplotna-pumpa-Artel-HP-720C-3
Upravljacki-orman-visesegmentne-toplotne-pumpe

OBJEKAT: Farma svinja
ADRESA OBJEKTA: Bačka Topola
DATUM PUŠTANJA U RAD: septembar 2018. godine

No Comments

Post A Comment