Isporuka toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-16H High T, Bijeljina, Stefana Dečanskog 167J

URAĐENO OD STRANE ARTEL-a:

  • Isporuka i puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-16H High T
  • Modul glavne upravljačke elektronike koji prilagođava rad, odnosno temperaturu potisa, energetskim potrebama objekta vođen po spoljnoj temperaturi

 

KRATAK OPIS IZVEDENIH RADOVA:

ARTEL je na zahtev investitora isporučio i pustio u rad toplotnu pumpu voda-voda ARTEL HP-16H High T. Za osnovno zagrevanje u zimskom periodu projektovan je i izveden grejni agregat, toplotna pumpa tipa voda-voda ARTEL. Uz toplotnu pumpu isporučen je i dodatni modul glavne upravljačke elektronike koji prilagođava rad, odnosno temperaturu potisa, energetskim potrebama objekta vođen po spoljnoj temperaturi. Izvor energije je postojeći bunar i bunarska voda, sa potapajućom pumpom. Kao elemenat za razmenu energije koriste se postojeći radijatori.

Artel HP-16H HT u tehnickom prostoru, Bijeljina, Stefana Dečanskog br. 167J

OBJEKAT: Stambeni objekat
DATUM PUŠTANJA U RAD: 19.04.2022.
POVRŠINA OBJEKTA: cca 250 m2
ADRESA: Bijeljina, Stefana Dečanskog br. 167J

No Comments

Post A Comment