Plava Laguna Bijeljina toplotna pumpa voda-voda ARTEL HP-16H HT

Isporuka, ugradnja i puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-16H High T, PU Plava Laguna, Bijeljina

URAĐENO OD STRANE ARTEL-a:

  • Isporuka, ugradnja i puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-16H High T
  • Modul glavne upravljačke elektronike koji prilagođava rad, odnosno temperaturu potisa, energetskim potrebama objekta vođen po spoljnoj temperaturi

 

KRATAK OPIS IZVEDENIH RADOVA:
ARTEL je na zahtev investitora isporučio i pustio u rad toplotnu pumpu voda-voda ARTEL HP-16H High T. Za osnovno zagrevanje u zimskom periodu projektovan je i izveden grejni agregat, toplotna pumpa tipa voda-voda ARTEL. Uz toplotnu pumpu isporučen je i dodatni modul glavne upravljačke elektronike koji prilagođava rad, odnosno temperaturu potisa, energetskim potrebama objekta vođen po spoljnoj temperaturi. Izvor energije je postojeći bunar i bunarska voda, sa potapajućom pumpom. Kao elemenat za razmenu energije koriste se postojeći radijatori.

 

topplotna pumpa voda-voda Artel HP-16H HT PU Plava Laguna Bijeljina

Artel HP-16H HT u tehnickom prostoru

OBJEKAT: Predškolska ustanova Plava Laguna
POVRŠINA OBJEKTA: ukupna grejna površina cca 250 m2
ADRESA: Bijeljina, Srpske dobrovoljačke garde 84/F
DATUM PUŠTANJA U RAD: 24.10.2023.

No Comments

Post A Comment