toplotna pumpa voda-voda Artel HP-16HC Mala Vrbica Mladenovac

Isporuka, ugradnja i puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-16HC, Mala Vrbica, Mladenovac, Alekse Žujovića 34

URAĐENO OD STRANE ARTEL-a:

  • Isporuka, ugradnja i puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda ARTEL HP-16HC

 

KRATAK OPIS IZVEDENIH RADOVA:
ARTEL je na zahtev investitora isporučio, ugradio i pustio u rad toplotnu pumpu voda-voda ARTEL HP-16HC. Za osnovno zagrevanje u zimskom i hlađenje u letnjem periodu projektovan je i izveden grejno-rashladni agregat, toplotna pumpa tipa voda-voda ARTEL. Izvor energije je postojeći bunar i bunarska voda, sa potapajućom pumpom. Kao elemenat za razmenu energije koriste se radijatori i FC uređaji.

toplotna pumpa voda-voda Artel HP-16HC Mala Vrbica Mladenovac

toplotna pumpa voda-voda Artel HP-16HC u tehnickom prostoru Mala Vrbica Mladenovac

OBJEKAT: stambeni objekat
POVRŠINA OBJEKTA: cca 200 m2
ADRESA: Alekse Žujovića 34, Mala Vrbica, 11400 Mladenovac
DATUM PUŠTANJA U RAD: 04.09.2023.

No Comments

Post A Comment