Knott Becej ARTEL HP-190CH AIR

Isporuka i ugradnja toplotne pumpe voda-vazduh ARTEL HP-190HC AIR, KNOTT Bečej

URAĐENO OD STRANE ARTEL-a

  • Povezivanje toplotne pumpe na postojeći sistem klimatizacije
  • Isporuka i ugradnja toplotne pumpe voda-vazduh ARTEL HP-190HC AIR
  • Automatizacija sistema da jedan segment toplotne pumpe radi u režimu hlađenja objekta i grejanja sanitarne vode

 

KRATAK OPIS IZVEDENIH RADOVA

Tokom 2017. godine ARTEL je na zahtev KNOTT Autoflex Yug projektovao, konstruisao i ugradio sistem toplotnih pumpi vazduh voda za hlađenje/grejanje poslovnog objekta. Toplotna pumpa vazduh – voda je namenjena za grejanje/hlađenje sledećih osnovnih karakteristika:

188kW grejanja (45/40oC pri T spoljnjeg vazduha 10oC i COP 3,98) i 144kW hlađenja (7/12oC pri T spoljnjeg vazduha 35oC i COP 3,88)Toplotna pumpa je projektovana tako da može da moduliše svoju snagu od 10% do 100% u zavisnosti od energetskih potreba za grejanje odnosno hlađenje kade

sa sekundarne strane toplotna pumpa je projektovana da radi u režimu grejanja 45/40 oC do minimalne temperature spoljnjeg vazduh 10oC.

izrađena je od: 4 Scroll Copeland kompresora, 4 pločasta lemljena izmenjivača Swep izrađenih od prohroma 304 po standardu ASTM A 204, 4 vazdušna izmenjivača ProFroid, touch display-a sa mikrokontrolerom koji obezbeđuje kontrolu i nesmetan rad toplotne pumpe i ostalih komponenti Danfoss ili Alco koje se koriste za kontrolu rada i zaštitu kompresora i vitalnih delova toplotne pumpe.

toplotna pumpa artel 19hc airvazdusni izmenjivaci

OBJEKAT: KNOTT Autoflex Yug
ADRESA: Bečej, Novosadska bb

No Comments

Post A Comment