Sistem praćenja rada Artel toplotne pumpe putem GSM mreže

Sistem praćenja rada Artel toplotne pumpe putem GSM mreže

ARTEL je na zahtev svojih klijenata razvio sistem praćenja rada toplotne pumpe. Koristeći GSM mrežu (Global System for Mobile Communications) i SMS (Short Message Service) u slučaju bilo kojeg zastoja u radu Artel toplotne pumpe sistem šalje SMS sadržine „Greska u radu toplotne pumpe“. SMS će biti poslat na željene brojeve telefona korisnika toplotne pumpe, kao i na broj telefona servisne službe ARTEL-a. Na ovaj način će korisnik toplotne pumpe i serviser ARTEL-a konstatovati da li je potrebna intervencija servisera ili će korisnik sam otkloniti uzrok zastoja u radu toplotne pumpe.

Sistem praćenja rada toplotne pumpe se preporučuje za objekte u kojima se povremeno živi, za industrijske procese i sl.

Sistem praćenja rada moguće je primeniti na novu ili postojeću Artel toplotnu pumpu.

Toplotna pumpa Artel HP-16HC sa GSM modemom

Toplotna pumpa Artel HP-16HC sa GSM modemom

GSM modem sa napajanjem

GSM modem sa napajanjem

No Comments

Post A Comment